Folder Icon

Icon Set: Individually    Tags: folderfile
Style: Outline    Category: File and Folder
Folder icon
View Size: 256 x 256

View in Others Size

Folder icon
512 x 512
Folder icon
128 x 128
Folder icon
64 x 64
Folder icon
16 x 16

Similar Icons

 
Pps icon
 
Csv icon
 
Favorite icon
 
File Code icon
 
Filetype icon
 
3gp icon
 
Close Data icon
 
Add Folder icon
 
Log icon
 
Pif icon
 
Archive icon
 
Filetype icon
 
Upload File icon
 
Add Data icon
 
Folder icon
 
Font icon

Random Icons

 
American Samoa Flag icon
 
Magnifying Glass icon
 
Mail  icon
 
Netbeans icon
 
Car icon
 
Sim Card icon
 
Move Arrow icon
 
Down icon
 
Edit Data icon
 
Bus icon
 
Layer icon
 
Tag icon
 
Spiral Tool icon
 
Robot icon
 
Google icon
 
Gift icon