Backspace Icon

Icon Set: Individually    Tags: backspacedelete
Style: Outline    Category: Interface
Backspace icon
View Size: 256 x 256

View in Others Size

Backspace icon
512 x 512
Backspace icon
128 x 128
Backspace icon
64 x 64
Backspace icon
16 x 16

Similar Icons

 
Glyphicon User Remove icon
 
Delete icon
 
Folder Remove icon
 
Delete User icon
 
Delete Folder icon
 
Delete Calender icon
 
Delete Clipboard icon
 
Delete Anchor Point Tool icon
 
Delete Female User icon
 
Delete icon
 
Delete File icon
 
Delete icon
 
Delete User icon
 
Delete Anchor Point Tool icon
 
Delete Friend icon
 
Delete Call icon

Random Icons

 
Drug icon
 
Book icon
 
Store icon
 
Holding a smartphone icon
 
Rocket Bomb icon
 
Uzbekistan icon
 
Home icon
 
Switzerland Flag icon
 
Disk Save icon
 
Tea icon
 
Restaurant icon
 
Rafting icon
 
Emoticon icon
 
Coconut Water icon
 
Train icon
 
Spade icon