Skype Icon

Icon Set: Outline Strokeicon    Tags: skypesocial
Style: Outline    Category: Social
Skype icon
View Size: 256 x 256

View in Others Size

Skype icon
512 x 512
Skype icon
128 x 128
Skype icon
64 x 64
Skype icon
16 x 16

More From Outline Strokeicon Set (1,200 Icons)

 
Shirt icon
 
Sell House icon
 
Candy icon
 
No Credit Card icon
 
User icon
 
Christmas Candle icon
 
Lychees icon
 
Capital icon
 
Hanger Door icon
 
Medicine Bottle icon
 
Wallet icon
 
Polar Grid Tool icon
 
Stop icon
 
Folder icon
 
Heart Broken icon
 
Paintbrush icon

Similar Icons

 
Social Media icon
 
Dribble icon
 
Windows icon
 
Arto icon
 
Android icon
 
Mixx icon
 
Google Play icon
 
Delicious icon
 
Social Media icon
 
Reddit icon
 
AIM icon
 
Uservoice icon
 
Social Media icon
 
Steam icon
 
SoundCloud icon
 
Readability icon

Random Icons

 
Shop icon
 
Hair icon
 
Ferris Wheel icon
 
Football icon
 
Pause icon
 
Padlock icon
 
Owl icon
 
User icon
 
Car icon
 
Desk icon
 
Swimming icon
 
Emoticon icon
 
Heels icon
 
Thermometer icon
 
Pen icon
 
Shopping Cart icon