Rectangle Tool Icon

Icon Set: MultiSizeIcon    Tags: rectangletool
Style: Glyph    Category: Shapes
Rectangle Tool icon
View Size: 256 x 256

View in Others Size

Rectangle Tool icon
512 x 512
Rectangle Tool icon
128 x 128
Rectangle Tool icon
64 x 64
Rectangle Tool icon
16 x 16

More From MultiSizeIcon Set (1,783 Icons)

 
Calculator icon
 
Virb icon
 
Telephone 24 Hours icon
 
Dollar icon
 
Position icon
 
Car Tires icon
 
Social Media icon
 
Mark icon
 
Sheriff icon
 
PHP icon
 
Download Data icon
 
Headset icon
 
People icon
 
Repeat icon
 
Disk Save icon
 
People icon

Similar Icons

 
Box Rounded Rectangle icon
 
Padlock icon
 
Eyedropper Tool icon
 
Key icon
 
Screwdriver icon
 
Wrench icon
 
Polygon Tool icon
 
Key icon
 
Padlock icon
 
Key icon
 
Padlock icon
 
Loop icon
 
Crystallize Tool icon
 
Key icon
 
Wrench icon
 
Wrench icon

Random Icons

 
Justified alignment icon
 
Fence icon
 
Lamp Lens icon
 
Folder icon
 
Dial Phone icon
 
Backward icon
 
Moon icon
 
Building icon
 
Owl icon
 
Personal Computer icon
 
Pie icon
 
Hospital icon
 
Working People icon
 
Car icon
 
Video icon
 
Appreciation icon