Clipboard Icon

Icon Set: Iconseal    Tags: clipboard
Style: Flat    Category: File and Folder
Clipboard icon
View Size: 256 x 256

View in Others Size

Clipboard icon
512 x 512
Clipboard icon
128 x 128
Clipboard icon
64 x 64
Clipboard icon
16 x 16

More From Iconseal Set (664 Icons)

 
Macedonia icon
 
Shorts icon
 
Diskette icon
 
Pen icon
 
Isle of Man icon
 
Mauritius icon
 
Nagorno Karabakh icon
 
Ukraine icon
 
Uganda icon
 
FreeBSD icon
 
Farmer car icon
 
Gabon icon
 
Monitor icon
 
Sri Lanka icon
 
Watermelon icon
 
Tweet icon

Similar Icons

 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Type Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Clipboard icon
 
Notification Clipboard icon

Random Icons

 
Sunny icon
 
Owl icon
 
Emoticon icon
 
Fins icon
 
Mustache icon
 
Bowties icon
 
Bird icon
 
Happy icon
 
Sold icon
 
Pencil icon
 
Gift icon
 
Bhutan Flag icon
 
Coding File icon
 
Gun icon
 
Key icon
 
Warning icon