Star Icon

Icon Set: MultiSizeIcon    Tags: star
Style: Glyph    Category: Shapes
Star icon
View Size: 256 x 256

View in Others Size

Star icon
512 x 512
Star icon
128 x 128
Star icon
64 x 64
Star icon
16 x 16

More From MultiSizeIcon Set (1,783 Icons)

 
Group selection tool icon
 
Dropbox icon
 
Paintbrush Tool icon
 
Padlock icon
 
Miner Helmet icon
 
Download Data icon
 
People icon
 
Button On icon
 
Server Round icon
 
Triangle icon
 
Note icon
 
Frame icon
 
Design Float icon
 
Hi5 icon
 
Message icon
 
Chatting icon

Similar Icons

 
Star Add icon
 
Favorite Folder icon
 
Vector Star icon
 
Kosovo icon
 
Star icon
 
Number 1 Star icon
 
Shooting Star icon
 
Cuba icon
 
Rating Remove icon
 
Star icon
 
Night Forecast icon
 
Spark icon
 
Jordan icon
 
Star Invicible icon
 
Australia icon
 
Sheriff Badge icon

Random Icons

 
Car icon
 
Banana icon
 
Emoticon icon
 
Cup Cake icon
 
Empty Folder icon
 
Up Arrow icon
 
Playground icon
 
Eye blocked symbol icon
 
Bookmark icon
 
Owl icon
 
Tagging icon
 
fence icon
 
Padlock icon
 
Fish icon
 
Emoticon icon
 
Home icon