Folder, Male and Female User Icon

Icon Set: IconSetStudio    Tags: foldermalefemale user
Style: Flat    Category: File and Folder
Folder,  Male and Female User icon
View Size: 256 x 256

View in Others Size

Folder,  Male and Female User icon
512 x 512
Folder,  Male and Female User icon
128 x 128
Folder,  Male and Female User icon
64 x 64
Folder,  Male and Female User icon
16 x 16

More From IconSetStudio Set (316 Icons)

 
Hi5 icon
 
Download Message icon
 
Libra icon
 
Reddit icon
 
PNG icon
 
WAV icon
 
AVI icon
 
Users Add icon
 
Illustrator icon
 
Information icon
 
Windows icon
 
Open Mail icon
 
Bing icon
 
Text Document icon
 
Music icon
 
Etsy icon

Similar Icons

 
Male icon
 
Upload Data icon
 
People icon
 
Folder icon
 
People icon
 
Folder icon
 
Folder icon
 
Folder icon
 
List Copy icon
 
Folder Remove icon
 
Add Folder icon
 
Folder Erase icon
 
Remove Data icon
 
Edit Data icon
 
Download Folder icon
 
Delete Folder icon

Random Icons

 
Text icon
 
Cookies icon
 
Owl icon
 
Shovel icon
 
Ladle icon
 
Pause Video icon
 
Sport icon
 
Emoticon icon
 
Open icon
 
Bookshelf icon
 
Music File icon
 
Fish icon
 
Syria icon
 
Arrow Left icon
 
Page Search icon
 
Porridge icon